Po čovika

  • Kristina Kumrić
  • Hrvatska, Francuska
  • 2016
  • 20'

Kristina Kumrić

Autorica nekoliko kratkih filmova među kojima se ističe dokumentarni film Welcome to Igrane. Predavačica je na katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja filmske umjetnosti.

Po čovika

Režija
Kristina Kumrić
Scenarij
Maja Hrgović
Produkcija
Restart, Melocoton Films
Glumci
Janja Avdagić, Leonarda Živković, Franjo Dijak, Marina Redžepović, Nikša Butijer, Igor Hamer, Jelena Kordić
Fotografija
Igor Zelić
Montaža
Frano Homen
Producenti
Vanja Jambrović, Tibor Keser, Hélène Mitjavile

Ostali filmovi iz ovog programa