Utorak / 7. 11.

fotografije: Samir Cerić Kovačević, Matej Grgić, Sanja Bistričić Srića