Četvrtak / 9. 11.

fotografije: Samir Cerić Kovačević, Zoe Šarlija, Sanja Bistričić Srića