Industrija, 19.11.

Fotografije: Samir Cerić Kovačević