Narodno sveučilište Dubrava, 17.11.2019.

Fotograf: Filip Kos