SC (zatvaranje, 29.10.)

Fotograf: Samir Cerić Kovačević, Rahela Poljak i Matej Jurčević