Zatvaranje 17. ZFF-a

Fotograf: Samir Cerić Kovačević