Od kina do učionice: metodika nastave kratkometražnog filma

21/11 | NEDJELJA | 13:00 – 17:00 | Urania
zatvoreno za javnost

Prijave se primaju do 14. 11. putem online obrasca na mrežnim stranicama www.kinokino.hr.

 

Radionički program posvećen metodici nastave kratkometražnog filma. Sudionicima će se na primjerima kvalitetnih filmskih naslova i uz teorijsku podlogu pružiti metodički alati kojima će moći organizirati tematski školski sat.

Osim za predavače hrvatskoga jezika, program je pogodan za nastavnike likovne kulture i povijesti umjetnosti, odgajatelje, školske knjižničare, studente nastavničkih studija i sve odgojno-obrazovne djelatnike koji se u svome radu bave filmom i medijima. Cilj ovog programa festivala KinoKino je izgradnja dugoročne suradnje audiovizualnog i odgojno-obrazovnog sektora kako bi se povećala kvantiteta i kvaliteta filmske nastave, kao i stručnog usavršavanja za filmsku umjetnost i medijsku kulturu. Predavači su stručnjaci u području razvoja filmskog obrazovanja i filmske pismenosti, dr. sc. Ana Đordić i Uroš Živanović.

Ana Đordić

Diplomirala je kroatistiku i filozofiju te doktorirala filmologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nastavnica je hrvatskog jezika i filmske umjetnosti u XIII. gimnaziji. S doc. art. Jelenom Modrić osnovala je edukativni program HFS-a Filmska naSTAVa. Predaje na Školi medijske kulture „dr. Ante Peterlić“ te je članica selekcijske komisije Filmske revije mladeži i Four River Film Festivala. Dobitnica je nagrade MZO-a kao jedna od 510 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika u šk. god. 2018./2019. Predaje medijsko-filmološke kolegije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Uroš Živanović

Diplomirao je antropologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je voditelj scenarističke platforme Palunko (HFS) pri kojoj je pokrenuo Scenarističku školu te uredio prvi hrvatski scenaristički udžbenik (Napiši scenarij, autorice dr. sc. Jasmine Kallay). Jedan je od osnivača Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela (SPID), u kojem je obnašao dužnost potpredsjednika. Vodio je Projekt filmske pismenosti Hrvatskog audiovizualnog centra te bio jedan od autora Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017. – 2021.