Egzistencijalno

  • Natalia Atanasova
  • Bugarska
  • 2019
  • 5'

More postaje pozornica za ljubavnu priču između smrtnih i mitoloških bića, između slobode i zatočeništva. Film je temeljen na pjesmi Anamarije Koeve.

Titlovi: EN

Natalia Atanasova

Diplomirala je režiju animiranog filma na Novom bugarskom sveučilištu. Filmovi su joj prikazivani na nekoliko međunarodnih festivala. Radi kao nezavisna ilustratorica, animatorica i redateljica.

Egzistencijalno

Režija
Natalia Atanasova
Scenarij
Natalia Atanasova
Glumci
Ina Gerginova
Direktor fotografije
Natalia Atanasova (animacija)
Producent
Vessela Dantcheva
Produkcija
Compote Collective

Ostali filmovi iz ovog programa