Započela provedba projekta ‘Pričajmo o filmu’

Projektom Pričajmo o filmu! cilj nam je uključiti djecu i mlade u dobi do 20 godina te osobe s navršenih 55 godina u kulturne i umjetničke aktivnosti te potaknuti njihovo daljnje uključivanje u takve aktivnosti. U sklopu navedenog projekta bit će organizirane tri grupe (djeca, mladi i grupa 54+), svaka s 20 članova, koje će se u periodu od siječnja do lipnja 2023. redovito susretati na projekcijama, radionicama i masterclassovima putem online aplikacije ZOOM. Svi razgovori i radionice bit će moderirani od strane stručnjaka iz područja filma. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Za grupe djeca i mladi, aktivnosti će uključivati 4 filmske projekcije praćene razgovorom o filmu te radionica stvaranja filmske priče (sinopsisa). Filmske projekcije uz uvodni razgovor te razgovor nakon filma održavat će se jednom mjesečno. Po završetku projekcija u travnju, sudionike iz grupa djeca i mladi, očekuje filmska radionica u trajanju od 4 dana koja će se održavati jednom tjedno tijekom mjesec dana u svibnju. Filmske priče bit će predstavljene pred žirijem i drugim polaznicima na završnom sastanku u lipnju.

 

Za grupu 54+, aktivnosti će uključivati 8 filmskih projekcija praćenih razgovorom o filmu i masterclassova sa stručnjacima iz područja filmske umjetnosti (režija, produkcija, montaža i dr.). Filmske projekcije uz uvodni razgovor te razgovor nakon filma održavat će se od siječnja do travnja, a po završetku ciklusa tijekom 5 tjedana održat će se 5 masterclassova. Prije svakog masterclassa grupa će se uz pomoć voditelja pripremiti na aktivno sudjelovanje u predavanju i sastaviti pitanja za gosta predavača.

 

Naziv projekta jest Pričajmo o filmu, a korisnik je Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival. Ukupna vrijednost projekta je 441.924,98 kuna, od čega EU sufinancira 375.636,23 kuna. Projekt će se odvijati od srpnja 2022. do srpnja 2023.

* Sadržaj objave isključiva je odgovornost Zagreb Film Festivala.