Započela provedba projekta ‘Pričajmo o filmu’!

Projektom ‘Pričajmo o filmu’ uključujemo osobe iz ciljnih skupina djeca i mladi do 25 godina i osobe starije od 54 godine u kulturne i umjetničke aktivnosti putem interneta te sudjelovanjem razvijamo i potičemo njihovu motivaciju za aktivno uključivanje u kulturne i umjetničke aktivnosti. Istražujući probleme i potrebe ciljanih skupina s posebnim naglaskom na pristupačnost kulturnih sadržaja, na teritoriju čitave Hrvatske, utvrdili smo da su najčešće barijere za uključivanje u kulturne i umjetničke aktivnosti nedovoljna informiranost o ponudi sadržaja, pristupačnost sadržaja, nedovoljno razvijena svijest o važnosti kulture u prevenciji socijalne isključenosti, ali i neprilagođenost i nedostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja.

Sudjelovanje u kulturnim sadržajima značajno doprinosi osobnom razvoju ipoboljšanju ukupne kvalitete života. Istraživanja potvrđuju kako aktivno sudjelovanje u umjetničkim i kulturnim aktivnostima ima značajanpovoljan učinak na fizičko i mentalno zdravlje pojedinca te se kontinuirano ulažu napori da umjetnički i kulturni sadržaji budu dostupni svima sciljem borbe protiv socijalne isključenosti i siromaštva s posebnim naglaskom na najugroženije skupine, a to su djeca, mladi i osobe starije od 54 godine.

Ovim projektom provodimo aktivnosti za ciljanu skupinu djeca i mladi do 25 godina te osobe starije od 54 godine. Projektom želimo omogućiti pripadnicima ciljanih skupina da aktivno sudjeluju u umjetničkim i kulturnim sadržajima kroz organizaciju participativnih filmskih projekcija i radionica u realnom vremenu na internetu. Projekcije su popraćene razgovorom o filmu kroz koje će učiti o elementima filma, ali i razgovarati o temi filma koja se često bavi socijalnim i društvenim problemima. Fokus će biti na hrvatskom filmu svih žanrova, vrsta i formi, a tijekom provedbe koristit ćemo resurse dostupne na platformama croatian.film i Kino Europa Online. Ovim projektom želimo osposobiti pripadnike ciljanih skupina da budu filmski ambasadori u svojim zajednicama kroz sudjelovanje u posebno osmišljenim aktivnostima.

Radionice i programi dostupni osobama iz cijele Hrvatske te u njihove domove dovode filmske stručnjake i umjetnike. Obogaćuju polaznike radionica znanjima i vještinama koje mogu koristiti u svim aspektima svog života, pomažu im u izgradnji samopouzdanja i prepoznavanju kvalitetnog filmskog sadržaja i omogućuju im da potiču druge osobe iz svoje okoline da promišljaju o sadržaju koji konzumiraju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 441.924,98 kuna, od čega EU sufinancira 375.636,23 kuna.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Zagreb Film Festivala.
Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr