Završila provedba projekta ‘Pričajmo o filmu’

Projektom Pričajmo o filmu! cilj nam je bio uključiti djecu i mlade u dobi do 20 godina te osobe s navršenih 55 godina u kulturne i umjetničke aktivnosti te potaknuti njihovo daljnje uključivanje u takve aktivnosti. U sklopu navedenog projekta organizirali smo tri grupe (djeca, mladi i grupa 54+) koje su se u periodu od siječnja do lipnja 2023. redovito susretale na projekcijama, radionicama i masterclassovima putem online aplikacije ZOOM. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za grupe djeca i mladi, aktivnosti su uključivale 4 filmske projekcije praćene razgovorom o filmu te radionicu stvaranja filmske priče (sinopsisa). Filmske projekcije uz uvodni razgovor te razgovor nakon filma održavale su se tijekom zimskih praznika, a filmska radionica u trajanju od 4 dana održala se u vrijeme proljetnih praznika. Filmske priče 9.6. bile su predstavljene pred žirijem i drugim polaznicima na završnom sastanku.

Za grupu 54+, aktivnosti su uključivale 8 filmskih projekcija praćenih razgovorom o filmu i masterclassova sa stručnjacima iz područja filmske umjetnosti (režija, produkcija, montaža i dr.). Filmske projekcije uz uvodni razgovor te razgovor nakon filma održavale su se od siječnja do travnja, a uslijedilo je 5 masterclassova koje su održali montažer Vladimir Gojun, producentica Ankica Jurić Tilić, glumica Ksenija Marinković, skladatelji Alen Sinkauz i Nenad Sinkauz te redatelj Zvonimir Jurić.

Masterclass redatelja Zvonimira Jurića bio je posljednja aktivnosti za ciljane skupine u projektu te je time projekt završio.

Naziv projekta jest Pričajmo o filmu, a korisnik je Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival. Ukupna vrijednost projekta je 441.924,98 kuna, od čega EU sufinancira 375.636,23 kuna. Projekt će se odvijati od srpnja 2022. do srpnja 2023.

* Sadržaj objave isključiva je odgovornost Zagreb Film Festivala.