Dan DKE – Ureda MEDIA: Upoznaj svojeg susjeda!

Naše (ne)organske suradnje)

24/10 | PONEDJELJAK | 12:00 | DOKUKINO KIC

jezik: engleski
otvoreno za javnost

DKE – Uredi MEDIA iz Bugarske, Grčke, Hrvatske i Srbije, u suradnji sa Zagreb Film Festivalom, organiziraju događanje s fokusom na prekograničnu suradnju, i to u kontekstu klastera za sadržaj novog programskog razdoblja Kreativna MEDIA 2021. – 2027.

Pregledavajući rezultate Potprograma MEDIA za 2021. godinu, željeli bismo se pozabaviti sljedećim pitanjima:

  • Koliko su (ne)uspješni bili naši korisnici?
  • Tko su naši (ne)uobičajeni sumnjivci u prekograničnim suradnjama?
  • Jesu li naši nacionalni filmski fondovi dodatne potpore u sufinanciranju?

Govornici:
Kamen Balkanski (DKE – Ured MEDIA iz Bugarske)
Una Domazetoski (DKE – Ured MEDIA iz Srbije)
Anna Kasimati (DKE – Ured MEDIA iz Grčke)

Moderatorica: Martina Petrović (DKE – Ured MEDIA iz Hrvatske)

Nakon panel-diskusije svi koji žele doznati više o pozivima (europski korazvoj, mini slate i slate) mogu se jedan na jedan susresti s predstavnicima DKE – Ureda MEDIA, uz prethodnu registraciju na e-mail: martina.petrovic@mediadesk.hr

Raspored / Timetable

12:00 – 13:00 panel-diskusija
13:00 – 13:30 pauza za kavu
13:30 – 15:00 sastanci jedan na jedan

govornica

Anna Kasimati

Anna Kasimati je na poziciji voditeljice DKE – Ureda MEDIA u Grčkoj, kao i voditeljice Ureda za istraživanje i programe u Grčkom filmskom centru. Odgovorna je za provedbu, rad, praćenje i upravljanje odobrenim projektima u okviru NSRF-a i drugih europskih fondova. Diplomirala je komunikacijske studije, magistrirala komunikacijsku politiku te posjeduje 15 godina iskustva u istraživanju i analizi u područjima kulture i audiovizualne politike.

govornik

Kamen Balkanski

Magistrirao je likovnu umjetnost na sveučilištu NAFA. Od 1997. do 2002. bio je izvršni direktor Zaklade Soroš – centar za umjetnost. Od 2002. do 2003. bio je suradnik na Nacionalnoj umjetničkoj akademiji u Sofiji. Godine 2002. postaje administrativni direktor MM televizije, a od 2004. do 2006. savjetnik glavnog direktora. Godine 2004. imenovan je na mjesto voditelja MEDIA Deska u Bugarskoj. Od 2015. do 2017. bio je v.d. ravnatelja Bugarskog nacionalnog filmskog centra. Trenutno je voditelj DKE – Ureda MEDIA u Bugarskoj.

govornica

Una Domazetoski

Rođena je 1977. godine u Beogradu, gdje je završila srednju školu i nakon toga se preselila u Grčku. Diplomirala je teatrologiju 2003. godine na Sveučilištu u Patrasu – Odsjek za humanističke i društvene znanosti. Upisala je poslijediplomski studij na Fakultetu dramskih umjetnosti – Menadžment kulture i medija u Beogradu. Radi kao koordinatorica za međunarodne odnose u Filmskom centru Srbije od 2005. Voditeljica je Media Deska Srbije od siječnja 2022.

moderatorica

Martina Petrović

foto: Marko Prpic/PIXSELL

Posjeduje diplomu iz međunarodnih odnosa i psihologije. Većinu radnog iskustva stekla je u Upravi za međunarodnu kulturnu suradnju pri Ministarstvu kulture. Aktivno sudjeluje u osnivanju HAVC-a, gdje je kasnije imenovana voditeljicom MEDIA deska Hrvatske. Na temelju uspješnih rezultata, HRUP joj dodjeljuje prvu Nagradu Albert Kapović 2010. godine. Kao voditeljica DKE – Ureda MEDIA aktivno sudjeluje u organizaciji inovativnih i kreativnih radionica – instrumenata naobrazbe, informiranja i umrežavanja europskih filmskih profesionalaca.